شنبه تا 5 شنبه از ساعت 9 تا 17
09120149115 02188307019
02188307019
09120149115

تاریخ رفت خرداد 1402

مدت 5شب 10 و روز

ایرلاین

مقصد آنتالیا

شروع قیمت 19/100/000 تومان

تاریخ رفت ایام عادی 1402

مدت 3شب 4 و روز

ایرلاین

مقصد وان

شروع قیمت 3/600/000 تومان

تاریخ رفت خرداد 1402

مدت 3شب 4 و روز

ایرلاین

مقصد وان ترکیه

شروع قیمت 3/500/000 تومان

تاریخ رفت فروردین 1402

مدت 6شب 7 و روز

ایرلاین پگاسوس پگاسوس

مقصد آلانیا

شروع قیمت 24/790/000 تومان

تاریخ رفت مهر 1401

مدت 3شب 4 و روز

ایرلاین

مقصد وان ترکیه

شروع قیمت 2/500/000 تومان

تاریخ رفت اردیبهشت 1402

مدت 3شب 4 و روز

ایرلاین معراج معراج

مقصد استانبول

شروع قیمت 12000000 تومان

تلفن تماس : 09120149115